Finansiella rapporter

Regulatoriskt

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj 2023 – 31 jan 2024

15 mar 2024 08:30

 

ES Energy Save Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden maj 2023 – jan 2024. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://energysave.se/sv/investorrelations/finansiella-rapporter/). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Delårsrapport Q3

Maj 2023–januari 2024

Positiv omsättningsutveckling när marknaden viker visar på styrkan i vår strategi.

Tredje kvartalet: november 2023–januari 2024
• Rörelsens intäkter minskade med 41 procent till 52,0 MSEK (88,5).
• Nettoomsättningen minskade med 42 procent till 50,3 MSEK (87,4).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till −7,4 (14,3).
• Kvartalets resultat uppgick till −7,7 MSEK (11,0).
• Resultat per aktie uppgick till −1,2 SEK (1,9).
• Det operativa kassaflödet uppgick till −2,6 MSEK (−0,1).
• Genomförde en investering i ny fabrik i Turkiet.
• Utsåg ny vice VD och ny CCO för koncernen.

 

Perioden: maj 2023–januari 2024
• Rörelsens intäkter minskade med 52 procent till 119,4 MSEK (249,9).
• Nettoomsättningen minskade med 55 procent till 111,1 MSEK (248,7).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till −21,6 MSEK (42,6).
• Periodens resultat uppgick till −22,0 MSEK (33,3).
• Resultat per aktie uppgick till −3,3 SEK (5,7).
• Det operativa kassaflödet uppgick till −28,7 MSEK (8,7).

Klicka här för att se bolagets film om rapporten. 

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-15 08:30 CET.

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Nedladdningar

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner