Press

Regulatoriskt

Patent för Plug-in-Moduler godkänns i Kina

05 jul 2021 14:02

 

Kinesiska patentmyndigheten kommer att godkänna ES Groups patentansökan för Plug-in-Modulen i Kina. Patentet öppnar för framtida möjligheter på den kinesiska marknaden.   

Det kinesiska patentverket har nu meddelat att de inom kort kommer att godkänna ES Groups patentansökan för bolagets Plug-in-Moduler i Kina. 
– Vi har en lång historia av att samarbeta med partners i Kina på produktionssidan. Det här patentet skapar möjligheter för oss när tiden är rätt, att tillsammans med dessa partners introducera Plug-in-Modulskonceptet på den kinesiska marknaden, säger Fredrik Sävenstrand, VD ES Group.  

För fem år sedan prioriterade den kinesiska regeringen upp arbetet för att minska miljö- och luftföroreningar. Det statliga programmet Coal to Electricity Project har de senaste åren inneburit stora investeringar i värmepumpar i förorter till Beijing där värme i bostäder tidigare kommit från förbränning av kol. ES Groups produktionspartner har varit en del av programmet och under en 5 årsperiod levererat totalt ca 75 000 värmepumpar. Produktversionerna har baserats på de premiumprodukter som i samverkan med ES Group designats för den europeiska marknaden och leveranserna har skett i produktionspartnerns eget varumärke. Värmepumpsaggregaten används även som ingående komponenter i ES Groups patenterade Plug-in-Moduler.  

ES Group har på olika sätt medverkat i säljprocessen gentemot den kinesiska regeringen. Genom programmet, som nu går mot sitt slut, har en marknad för värmepumpar mot den privata sektorn skapats och vuxit kraftigt i flera regioner. På sikt ser ES Group att den marknaden ytterligare kommer att växa och medföra goda möjligheter för bolagets ett koncept med prefabricerade energicentraler i kommersiella fastigheter och som temporär värmekälla i exempelvis byggprojekt.  

– ­Varumärket Energy Save har vi sedan tidigare registrerat i Kina och genom patentet får vi kontroll över såväl varumärke som framtida produktflöden av produkter och koncept som ES Group äger, till den kinesiska marknaden. Genom vår partnerskapsstrategi ser vi en väldigt bra väg till marknaden även för de övriga systemkoncept som vi just nu lanserar mot europamarknaden, säger Fredrik Sävenstrand.  

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-05 14:02 CET.

 

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Nedladdningar

  Skandinavisk design
  Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
  Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
  Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
  Enkel och effektiv installation
  Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
  Nya integrations möjligheter
  Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
  Green clean tech med stora besparingar
  Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
  Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
  Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner